Måke i solnedgang. (Gullholmen Bohuslän)
Kamera:
©